THIẾT KẾ THIỆP

Nội dung, thông tin

Số mẫu: 0

Cập nhật: 08/06/2021

MÔ TẢ

  • Thiệp hay thiệp mời là một dạng ấn phẩm in ấn được dùng với mục đích cung cấp thông tin, thể hiện thông điệp của một đối tượng này tới một đối tượng khác, thể hiện sự tôn trọng hoặc mang ý chân thành, trân trọng với đối tượng nhận thiệp.

LỄ CƯỚI 

  • Trước khi các buổi lễ cưới diễn ra, thiệp là một thứ sẽ giúp cho khách mời nắm rõ thông tin ngày giờ và địa điểm tổ chức buổi lễ

THƯ MỜI

  • Là thư có nội dung mời đích danh một người để làm hoặc tham dự một sự kiện tổ chức gì đó đến và tham dự

Hiện tại AIC chưa có mẫu thiết kế này

Liên hệ với AIC để trao đổi thêm

Kỹ năng

Vẽ phác họa
86%
Thiết kế
94%
Ý tưởng
84%

Phần mềm

Adobe Illustrator
87%
Adobe Photoshop
76%
CorelDraw
83%

*Lưu ý: Những chỉ số phần trăm thể hiện chỉ số cơ bản không phải mức thông thạo

Vui lòng liên hệ trực tiếp qua Zalo

Copyright © 2021 AIC studio. All right reserved.

Thiệp

0 mẫu

08/06/2021

      Là một dạng ấn phẩm in ấn được dùng với mục đích cung cấp thông tin.

Kỹ năng
Phác họa
Thiết kế
Ý tưởng
Phần mềm
Illustrator
Photoshop
CorelDraw

Hiện AIC chưa có mẫu thiết kế này.

Vui lòng liên hệ trực tiếp qua Zalo